Privacy Statement

1. Wie zijn wij?

DSG Diensten B.V., handelend onder de naam VerbouwMatch.nl, gevestigd in Nieuwegein aan de Laagraven 44, helpt je bij het zoeken naar een aannemer die past bij jouw wensen.

Hierbij staat jouw privacy voorop. Om die reden vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens die wij van je ontvangen. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website, van onze Klanten en Gebruikers. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (TW) stellen.

In onze VerbouwMatch.nl Algemene Voorwaarden is eveneens een Privacybepaling opgenomen, waarbij in geval van onderlinge tegenstrijdigheid onderstaande privacyverklaring prevaleert.


2. Wie is verantwoordelijk?

VerbouwMatch.nl is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties:

 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website van VerbouwMatch.nl;
 • De verwerking van persoonsgegevens van prospects, Klanten en Gebruikers van VerbouwMatch.nl die persoonsgegevens verstrekken – in een beveiligde afgeschermde omgeving – via het contactformulier via de website;
 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van een opdracht;

De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met VerbouwMatch.nl of van wie VerbouwMatch.nl persoonsgegevens verwerkt.


3. Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt VerbouwMatch.nl ? 

 • VerbouwMatch.nl verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan VerbouwMatch.nl hebt verstrekt of persoonsgegevens die VerbouwMatch.nl eventueel heeft mogen ontlenen aan andere bronnen, zoals Social Media platforms en openbare registers.
 • We verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn of de service naar jou toe te kunnen verbeteren.
 • Het gaat om de navolgende soorten persoonsgegevens:
  • Persoonsgegevens door jezelf verstrekt;
  • Persoonsgegevens verkregen via onze website of via elektronische e-mails die Klanten en Gebruikers van VerbouwMatch.nl ontvangen.

4. Doeleinden

VerbouwMatch.nl gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het onderhouden van contact met Klanten en Gebruikers;
 • Klanten, Gebruikers en prospects de mogelijkheid bieden om via het contactformulier op de website van VerbouwMatch.nl vragen te stellen c.q. contact op te nemen met VerbouwMatch.nl;
 • De contactgegevens van Klanten en Gebruikers worden bijgehouden in ons Klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van e-mails, brieven, uitnodigingen voor evenementen, updates en het toezenden van informatie die Klanten en Gebruikers aan ons hebben gevraagd;
 • Het maken van Gebruiksstatistieken van de website van VerbouwMatch.nl;
 • Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken.


5. Gronden van de verwerking van persoonsgegevens 

VerbouwMatch.nl verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:

 • Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG)
  Als we je toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. 
 • Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
  Indien je ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)
  VerbouwMatch.nl gebruikt bijvoorbeeld jouw contactgegevens om je op de hoogte te houden via nieuwsbrieven, events en informatieve e-mails.


6. Verwerkers

Soms is het nodig dat wij voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (‘Verwerkers’ in de zin van de AVG) inschakelen die in opdracht van VerbouwMatch.nl de persoonsgegevens verwerken. VerbouwMatch.nl sluit met deze Verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

VerbouwMatch.nl werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software (software as a service) of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.


7. Persoonsgegevens delen met derden 

Soms is het nodig jouw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.


8. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de uitvoering van jouw overeenkomst.


9. Bewaartermijn

VerbouwMatch.nl bewaart jouw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

 

10. Beveiliging

VerbouwMatch.nl zorgt voor passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen.


11. Gebruik van cookies

VerbouwMatch.nl gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Je hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van jouw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kun je cookies uitschakelen via jouw browser. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.


12. Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe Gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van jouw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


13. Hotjar

Om de gebruikservaring te verbeteren, maken wij gebruik van Hotjar-software. Hotjar stelt ons in staat om gebruiksactiviteiten (muisbewegingen, klik- en scrollgedrag) te meten en te beoordelen. Hiervoor plaatst Hotjar cookies op jouw apparaat en worden gegevens, zoals browserinformatie, besturingssysteem, op de website doorgebrachte tijd, enz. opgeslagen. Lees de privacyverklaring van Hotjar om exact te lezen wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. De informatie via Hotjar gebruiken wij om de data die door Hotjar verzameld wordt makkelijker te kunnen analyseren. Informatie die door de Klant of Gebruiker wordt ingevuld (voorbeeld: contactformulieren), wordt niet door Hotjar verzameld of opgeslagen. Alle ingevoerde karakters worden automatisch vervangen door een asterisk (*), zodat jouw privacy wordt gewaarborgd.

Klanten en Gebruikers kunnen via deze opt-out-link het volgende doen om te voorkomen dat een Profiel wordt gemaakt, dat Hotjar data over hun gebruik van onze website kan opslaan en dat Hotjar tracking cookies gebruikt op andere websites.


Vragen of klachten? 

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb je in bepaalde gevallen het recht op inzage, dataportabiliteit, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kun je in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Neem voor al deze vragen of klachten contact met ons op via info@verbouwmatch.nl.nl.

 

Wijzigingen in de Privacy Statement
VerbouwMatch.nl behoudt zich het recht voor om deze ‘privacyverklaring’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

 

Versie september 2019